Choose your

RACE

11

km

Vysokyy Zamok Trail (High Castle trail)
Високий замок

Distance / Відстань: 11km
Total Elev Gain / Загальний набір висоти: +300M.
Time Limit / Ліміт часу: 2:30 h
30% paved, 70% trail / 30% бруківка, 70% стежки
Refreshment points / Пункти харчування: 0

VZT is a short 11-kilometer race aimed primarily at those who are new to trail running. While compared to the other distances, this course is relatively benign, but you still should be prepared for some short but challenging climbs on potentially muddy paths and other such challenges that may be new to you.   As a rough guide, experienced road runners will want to multiply their road times by 1.5 to 2x when running this race. If you are a fast, short-distance trail runner, then we welcome you to compete with some of Ukraine’s best at such distances at the front of the race.   While we expect the majority of participants in this race will be locals without much trail running experience, nevertheless the front of this race should feature some quite fast competition.  Awards and prizes will be given for top finishers in this race as for the others.  

Difficulty:
1.56/5
Fun:
5/5

VZT – це коротка 11-кілометрова гонка, орієнтована в першу чергу на тих, хто новачок у бігу. Якщо порівнювати з іншими дистанціями, цей курс є відносно простим, але ви все одно повинні бути готові до коротких, але складних підйомів по потенційно плутаній стежці та інших подібних викликах, які можуть бути для вас новими. Для орієнтира: досвідчені бігуни на дорогах захочуть поліпшити час в півтора два рази при проведенні цієї гонки. Якщо ви швидкий, біговий трейлер, то ми вітаємо вас, щоб змагатись з деякими кращими на таких дистанціях в передній частині гонки. Хоча ми очікуємо, що більшість учасників цієї гонки будуть місцевими жителями без особливого досвіду трейла, проте передня частина цієї гонки повинна мати досить швидку конкуренцію. Нагороди та призи будуть роздані найкращим фінішерам у цій гонці.

Складність:
1.56/5
Потіха:
5/5
 • Approximately 11km.
 • Sorry, no refreshment points.
 • Expected Finish Times: 0:40 (fastest) to 2:30 (slowest).
 • Scenic and Diverse: Shevchenko Valley Architectural Heritage site, High Castle park, Regional Forest Park.
 • Start: 8:00AM, Rynok (Market) Square, Lviv Sat May 8, 2021
 • Race check in: the day before or early before the race.
 • Fully Marked Path with Marhsals​.
 • Extended Trail for 2020 with new clearer trail markings.
 • Approximately 20% Trail, 55% Path, 25% Paved.
 • No scrambling (use of hands) required.
 • Inexpensive Entry Fee.
 • Sponsor goodie bag for all starters.
 • T-Shirts and Medals for Finishers.
 • You can do it!
 • Приблизно 11 км
 • Вибачте, пункти харчування відсутні.
 • Очікуваний час фінішу: 0:40 (найшвидший) до 2:30 (найповільніший)
 • Види і визначні пам'ятки: Архітектурна спадщина "долини Шевченка," Парк Високого Замку, Регіональний лісопарк.
 • Старт: 8:00, площа Ринок, Львів. 8 травня 2021
 • Сheck-in на перегони: за день до або перед гонкою.
 • Повністю позначений шлях з Маршалами.
 • Розширений трейл 2020 з новими чіткішими маркуваннями.
 • Приблизно 20% стежки, 55% доріжки, 25% асфальт.
 • Ніякого скремблінгу (використання рук) не потрібно.
 • Недорогий вступний внесок.
 • Гуді мішок від спонсорів для всіх бігунів.
 • Футболки та медалі для фінішерів
 • Ти можеш це зробити!
To see the vertical route profile of the above race, click "Play" on the map above then "Menu ... Route Info" at top right then "Route Profile Tool." The courses/distances provided here are provisional - races will start and end in Rynok Square. Final courses will be posted here prior to the race.
Щоб побачити вертикальний профіль маршруту вищезгаданої гонки, натисніть "Відтворити" на карті вище, а потім "Меню ... Інформація про маршрут" вгорі праворуч, а потім "Інструмент профілю маршруту". Проведені тут курси / дистанції є тимчасовими - перегони розпочнуться та закінчаться на площі Ринок. Заключні курси будуть розміщені тут перед гонкою.

26

km

Chortovi Skeli Trail ("Devil's Bluffs" Trail)
Чортові скелі

Distance / Відстань: 26km
Total Elev Gain / Загальний набір висоти: +770M.
Time Limit / Ліміт часу: 6:00 h
Refreshment points / Пункти харчування: 1
ITRA: 1 qualifying point

The CST is a whirlwind 26km trail run that goes from the town center to the “Devil’s Bluffs” (or “Devil’s Cliffs”) rocks deep in the Vynnikivski forest and back.  Along the way, it takes in quite a number of local highlights in a relatively short period – it’s very much a “best of” sort of race.  If you can run 10k comfortably on a road, then you’ll probably be able to rise to this challenge, even if it’s your first real trail run.  While we strongly encourage foreign visitors to try one of the longer distances (especially the longest race) if they can, this CST allows you to get a feel for the area without the full commitment of a longer race.  

Difficulty:
3/5
Fun:
5/5

CST – це вихровий трейл у 26 км, який іде від центру міста до скелі «Чортові обриви» (або «Чортові скелі») глибоко у Винниківським лісі та назад. По дорозі він відкриває досить багато місцевих пам’яток у відносно короткий період часу – це дуже видовищна траса. Якщо ви зможете комфортно пробігти 10 км дорогою, то, ймовірно, зможете відгукнутися на виклик цієї траси, навіть якщо це ваш перший справжній пробіг. Хоча ми наполегливо рекомендуємо відвідувачам спробувати одну з довших дистанцій (особливо найдовшу гонку), якщо вони можуть, цей CST дозволить вам легко відчути мальовничість місцевості без повного зобов’язання довшої гонки.

Складність:
3/5
Потіха:
5/5
 • Approximately Half Marathon Distance.
 • One Refreshment Point (approx half way).
 • Expected Finish Times: 1:45 (fastest) - 6:00 (slowest).
 • Scenic and Diverse: Shevchenko Valley Architectural Heritage site, Devil's Bluffs, and much more.
 • Start: 8:00AM, Rynok (Market) Square, Lviv Sat May 8, 2021.
 • Race check in: the day before or early before the race.
 • To be undertaken in the trail running spirit of semi-autonomy.
 • Fully Marked Path with Marhsals.
 • Approximately 60% Trail, 20% Path, 20% Paved.
 • No scrambling (use of hands) required.
 • Inexpensive Entry Fee.
 • Sponsor goodie bag for all starters.
 • T-Shirts and Medals for Finishers.
 • You can do it!
 • Приблизно пів-марафонська дистанція.
 • Один пункти харчування (десь посередині).
 • Очікуваний час фінішу: 1:45 (найшвидший) до 6:00 (найповільніший)
 • Види і визначні пам'ятки: Архітектурна спадщина "долини Шевченка," Чортові скелі, тощо.
 • Старт: 8:00, площа Ринок, Львів. 8 травня 2021.
 • Сheck-in на перегони: за день до або перед гонкою.
 • Повністю позначений шлях з Маршалами.
 • Справжнійу трейл в дусі напівавтономії.
 • Приблизно 60% стежки, 20% доріжки, 20% асфальт.
 • Ніякого скремблінгу (використання рук) не потрібно.
 • Недорогий вступний внесок.
 • Гуді мішок від спонсорів для всіх бігунів.
 • Футболки та медалі для фінішерів
 • Ти можеш це зробити!
To see the vertical route profile of the above race, click "Play" on the map above then "Menu ... Route Info" at top right then "Route Profile Tool." The courses/distances provided here are provisional - races will start and end in Rynok Square. Final courses will be posted here prior to the race.
Щоб побачити вертикальний профіль маршруту вищезгаданої гонки, натисніть "Відтворити" на карті вище, а потім "Меню ... Інформація про маршрут" вгорі праворуч, а потім "Інструмент профілю маршруту". Проведені тут курси / дистанції є тимчасовими - перегони розпочнуться та закінчаться на площі Ринок. Заключні курси будуть розміщені тут перед гонкою.

46

km

Lviv Trail Marathon
Львівський трейл марафон

Distance / Відстань: 46km
Total Elev Gain / Загальний набір висоти: +1600M.
Time Limit / Ліміт часу: 9:00 h
Refreshment points / Пункти харчування: 4
ITRA: 2 qualifying points

LTM is a race at approximately marathon distance. It is open to all racers, even those without trail running experience.   The time limits and terrain here are such that it can *almost* be walked for much of its length and you’ll still have a decent chance at finishing, especially if it’s dry.  However, this is still a very serious trail challenge, especially if it’s muddy.  It goes through some spectacular scenery and passes by some ‘secret’ landmarks in the Lviv area.   We expect that most foreign runners will opt for either the LTM or the  VLT race. Either is fine, though we do suggest that if you are considering both races and you are an experienced trail runner that you indeed go for the longer distance as that course is something special indeed.  This LTM trail marathon’s course has been explicitly designed to keep the total vertical gain to a relative minimum – while definitely still a trail race with over 1600 meters of total gain, it avoids many of the climbs of the VLT.

* the final distance is yet to be established but it will 100% be at least 42.2k / official marathon distance.

Difficulty:
3.4/5
Satisfaction:
5/5

LTM – гонка на приблизно марафонській дистанції. Вона відкрита для всіх, навіть тих, хто не має трейлового досвіду. Обмеження часу та місцевості тут такі, що по ньому можна майже* ходити на більшій частині маршруту, і ви все одно будете мати гідний шанс на фініш, особливо якщо траса буде суха. Однак це все ж дуже серйозна траса, особливо якщо вона мокра. Трейл проходить через видовищні пейзажі та повз різні «таємні» визначні пам’ятки у Львівській області. Ми очікуємо, що більшість іноземних бігунів обиратимуть або LTM, або VLT. І це добре, хоча ми радимо, якщо ви розглядаєте обидві гонки і ви досвідчений бігун, погляньте на більшу дистанцію, оскільки той трейл справді є чимось особливим. Цей курс траси-марафону LTM був чітко розроблений таким чином, щоб підтримувати загальний вертикальний приріст висоти до відносного мінімуму – хоча, безумовно, це все-таки понад 1600 метрів, однак цей трейл дозволяє уникнути багатьох підйомів VLT.

* остаточна дистанція ще не встановлена, але вона на 100% складе щонайменше 42,2 к / офіційну марафонську дистанцію.

Складність:
3.4/5
Задоволення:
5/5
 • Approximately Full Marathon Distance.
 • Refreshment Points approximately every 10km.
 • Expected Finish Times: 3:15 (fastest) - 9:00 (slowest).
 • Scenic and Diverse: Shevchenko Valley Architectural Heritage site, Devil's Bluffs, and much more.
 • Start: 8:00AM, Rynok (Market) Square, Lviv Sat May 8, 2021
 • Race check in: the day before or early before the race.
 • To be undertaken in the trail running spirit of semi-autonomy.
 • Fully Marked Path with Marhsals.
 • Approximately 75% Trail, 15% Path, 10% Paved.
 • No scrambling (use of hands) required.
 • Inexpensive Entry Fee.
 • Sponsor goodie bag for all starters.
 • T-Shirts and Medals for Finishers.
 • You can do it!
 • Приблизно повна марафонська дистанція.
 • Пункти харчування кожні 10 км.
 • Очікуваний час фінішу: 3:15 (найшвидший) до 9:00 (найповільніший)
 • Види і визначні пам'ятки: Архітектурна спадщина "долини Шевченка," Чортові скелі, тощо.
 • Старт: 8:00, площа Ринок, Львів. 8 травня 2021
 • Сheck-in на перегони: за день до або перед гонкою.
 • Повністю позначений шлях з Маршалами.
 • Справжнійу трейл в дусі напівавтономії.
 • Приблизно 75% стежки, 15% доріжки, 10% асфальт.
 • Ніякого скремблінгу (використання рук) не потрібно.
 • Недорогий вступний внесок.
 • Гуді мішок від спонсорів для всіх бігунів.
 • Футболки та медалі для фінішерів
 • Ти можеш це зробити!
To see the vertical route profile of the above race, click "Play" on the map above then "Menu ... Route Info" at top right then "Route Profile Tool." The courses/distances provided here are provisional - races will start and end in Rynok Square. Final courses will be posted here prior to the race.
Щоб побачити вертикальний профіль маршруту вищезгаданої гонки, натисніть "Відтворити" на карті вище, а потім "Меню ... Інформація про маршрут" вгорі праворуч, а потім "Інструмент профілю маршруту". Проведені тут курси / дистанції є тимчасовими - перегони розпочнуться та закінчаться на площі Ринок. Заключні курси будуть розміщені тут перед гонкою.

72

km

Velykyy Lis Trail (Great Forest Trail)
Великий ліс

Distance / Відстань: 72km
Total Elev Gain / Загальний набір висоти: +2500M.
Time Limit / Ліміт часу: 15:00 h
Refreshment points / Пункти харчування: 6
ITRA: 3 qualifying points

VLT is the showcase, premier race of the series in 2019.  This is a tough 70+ km challenge with as much or more total vertical gain as mountain races of similar length. VLT will take you through some amazing and diverse scenery.  Underfoot, the trail is as interesting and challenging as any you’ll find anywhere – you really can expect to be pleasantly surprised here. This is not an easy race, but it’s great both inherently as a race unto itself or as an early-season training challenge for those who will be doing longer and/or technical races later in the summer.   This race is solely for those with some trail running experience. Time limits are tough but fair and have been set for most people to finish under moderately muddy conditions. If you are coming from abroad, we encourage you to sign up for this distance – you will not be disappointed.

Difficulty:
4.2/5
Total Awesomeness:
5/5

VLT – це вітрина, прем’єр-гонка серії в 2019 році. Це складний виклик на 70+ км з рівним або більшим загальним вертикальним набором висоти, ніж гірські перегони подібної довжини. VLT проведе вас дивовижними та різноманітними пейзажами. Під ногами стежка така ж цікава і складна, як і будь-яка, яку ви знайдете де завгодно – ви дійсно можете очікувати, що тут будете приємно здивовані. Це не легка гонка, але вона по суті гонка до себе, або як тренувальний виклик раннього сезону для тих, хто буде робити довші та / або технічні забіги пізніше влітку. Ця гонка призначена виключно для тих, хто має певний досвід бігових трас. Часові межі жорсткі, але справедливі, і більшість людей зможуть закінчити забіг в умовах помірної вологості та грязі. Якщо ви їдете з-за кордону, радимо зареєструватися на цю відстань – ви не розчаруєтесь.

Складність:
4.2/5
Дивовижність:
5/5
 • Proper ultra run. Our premier race. Recommended for foreign visitors.
 • Refreshment Points approximately every 10km.
 • Expected Finish Times: 6:00 (fastest) - 15:00 (slowest).
 • Diverse scenery with plenty of surprises. Interesting underfoot.
 • Start: 8:00AM, Rynok (Market) Square, Lviv Sat May 8, 2021
 • Race check in: the day before or early before the race.
 • To be undertaken in the trail running spirit of semi-autonomy.
 • Fully Marked Path with Marhsals.
 • Approximately 80% Trail, 12% Path, 8% Paved.
 • A bit of basic scrambling in a few places. Nothing difficult.
 • Inexpensive Entry Fee.
 • Sponsor goodie bag for all starters.
 • T-Shirts and Medals for Finishers.
 • You can do it!
 • Правильний ультра трейл. Наша головна гонка. Рекомендується для іноземних відвідувачів.
 • Пункти харчування кожні 10 км.
 • Очікуваний час фінішу: 6:00 (найшвидший) до 15:00 (найповільніший)
 • Різноманітні пейзажі з великою кількістю сюрпризів. Цікаво під ногами.
 • Старт: 8:00, площа Ринок, Львів. 8 травня 2021.
 • Сheck-in на перегони: за день до або перед гонкою.
 • Повністю позначений шлях з Маршалами.
 • Справжнійу трейл в дусі напівавтономії.
 • Приблизно 80% стежки, 12% доріжки, 8% асфальт.
 • Трохи базового скремблінгу в декількох місцях. Нічого складного.
 • Недорогий вступний внесок.
 • Гуді мішок від спонсорів для всіх бігунів.
 • Футболки та медалі для фінішерів
 • Ти можеш це зробити!
To see the vertical route profile of the above race, click "Play" on the map above then "Menu ... Route Info" at top right then "Route Profile Tool." The courses/distances provided here are provisional - races will start and end in Rynok Square. Final courses will be posted here prior to the race.
Щоб побачити вертикальний профіль маршруту вищезгаданої гонки, натисніть "Відтворити" на карті вище, а потім "Меню ... Інформація про маршрут" вгорі праворуч, а потім "Інструмент профілю маршруту". Проведені тут курси / дистанції є тимчасовими - перегони розпочнуться та закінчаться на площі Ринок. Заключні курси будуть розміщені тут перед гонкою.

123

km

Lviv Ultra-Trail®

New Race for 2021!

Distance / Відстань: 123km
Total Elev Gain / Загальний набір висоти: +3755M.
Time Limit / Ліміт часу: 25:00 h
Refreshment points / Пункти харчування: 10
ITRA: 5 qualifying points

LUT (Lviv Ultra-Trail®) is Ukraine’s finest, longest, and most challenging city trail event in the trail ultra XL format. This inspiring trail race starts on the cobblestones right in the heart of the Ensemble of the Historic Centre (listed in UNESCO World Heritage List) but quickly makes its way into trail running heaven in the surrounding foothills. Along the way, there is over 3755 meters of total vertical gain to be accomplished – this is more than many mountain ultras of similar distance have! The trail, created by veteran trail runners, is diverse underfoot with plenty of varied technical sections specifically chosen for interest and variety. As you proceed from checkpoint to checkpoint you’ll both be never too far from civilization and yet also in a completely different world of nature, hidden spots of natural beauty and historic interest, and more. With a generous time limit, some participants may find themselves running into the night. Come experience the history and nature of charming Lviv in a race that’s easy to get to – the start line is just 20 minutes from the airport. Join us and the community of some of Ukraine’s finest ultra runners for an inspiring and challenging race! The number of race slots strictly limited.

Difficulty:
4.5/5
Total Awesomeness:
5/5

LUT (Lviv Ultra-Trail®) – найкраща, найдовша та найскладніша подія українського трейлу у форматі trail ultra XL. Ця натхненна гонка починається на бруківці в самому центрі Ансамблю Історичного Центру (занесена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), але швидко пробивається в стежку, що проходить небо в навколишніх передгір’ях. По дорозі має бути досягнуто понад 3755 метрів загального вертикального підйому – це більше, ніж багато гірських трас подібної відстані! Стежка, створена ветеранами бігу, різноманітна під ногами, має купу технічних секцій, спеціально підібраних за інтересами та різноманітністю. Проходячи від однієї контрольної точки до іншої, ви з одного боку ніколи не будете занадто далеко від цивілізації, а з іншого боку –  у зовсім іншому світі природи, прихованих плямах природної краси та історичних пам’яток тощо. З великим обмеженням часу, деякі учасники можуть опинитися на трасі в темну пору доби. Приїжджайте, щоб випробувати історію та характер чарівного Львова у гонці, до якої легко дістатися – стартова лінія знаходиться всього в 20 хвилинах від аеропорту. Приєднуйтесь до нас та спільноти одних з найкращих ультра-бігунів України для надихаючої та складної гонки! Кількість гоночних слотів суворо обмежена.

Складність:
4.5/5
Дивовижність:
5/5
 • Proper ultra run in ultra XL format. Our premier race. Recommended for foreign visitors. Totally awesomeness as for citytrail!
 • Refreshment Points approximately every 10km.
 • Expected Finish Times: 12:30 (fastest) - 25:00 (slowest)
 • Diverse scenery with plenty of surprises. Interesting underfoot.
 • Start: 8:00AM, Rynok (Market) Square, Lviv Sat May 8, 2021
 • Race check in: the day before or early before the race.
 • To be undertaken in the trail running spirit of semi-autonomy.
 • Fully Marked Path with Marhsals.
 • Approximately 80% Trail, 12% Path, 8% Paved.
 • A bit of basic scrambling in a few places. Nothing difficult.
 • Inexpensive Entry Fee.
 • Sponsor goodie bag for all starters.
 • T-Shirts and Medals for Finishers.
 • You can do it!
 • Правильний ультра трейл XL формата. Наша нова гонка. Абсолютно приголомшливо для міської траси!
 • Пункти харчування кожні 10 км.
 • Очікуваний час фінішу: 12:30 (найшвидший) до 25:00 (найповільніший)
 • Різноманітні пейзажі з великою кількістю сюрпризів. Цікаво під ногами.
 • Старт: 8:00, площа Ринок, Львів. 8 травня 2021
 • Сheck-in на перегони: за день до або перед гонкою.
 • Повністю позначений шлях з Маршалами.
 • Справжнійу трейл в дусі напівавтономії.
 • Приблизно 80% стежки, 12% доріжки, 8% асфальт.
 • Трохи базового скремблінгу в декількох місцях. Нічого складного.
 • Недорогий вступний внесок.
 • Гуді мішок від спонсорів для всіх бігунів.
 • Футболки та медалі для фінішерів
 • Ти можеш це зробити!

Start → Part 1 (73km : Same as VLT race : 6 checkpoints) → "Start/Finish HQ Checkpoint" (Drop Bag) → Part 2 (50km : 3 checkpoints) → Finish

The first 72km of the 123km race is the same as the 72km race (above). You will be able to use the start-finish area as a checkpoint between the two portions and keep a drop-bag there. Per ITRA rules, if you register for the 123km race and stop after 72km, you will be considered DNF, not as a 72km finisher. We will also try to provide navigational assistance (a guide runner) to help 123km participants with the first 2 or 3 km (city portion) of Part 2 of the race.   The last 50km is quite amazing and will be a serious adventure and challenge.  The course will be marked, but GPS and study of the course (especially the city sections) is required.   You may use co-runners from CP7, (Start/Finish CP) to CP8 (Chervona Ruta I) and from CP10 (Chervona Ruta II to the Finish)  to help you navigate and stay motivated though YOU MUST CARRY ALL OF YOUR OWN EQUIPMENT the whole time.  If you do not have such a co-runner, we can try to help you find one (or ask yourself in our Facebook group).  The co-runner would presumably stay at CP8/10 Chervona Ruta while you ran to CP9 and back to Chervona Ruta SOLO.

Старт → Частина 1 (73 км: Те саме, що гонка VLT: 6 кп) → "Старт / фініш кп HQ" (дроп беґ) → частина 2 (50 км: 3 кп) → фініш

Перші 72 км гонки на 123 км – це те саме, що гонка на 72 км (вище). Ви зможете використовувати область старта/фінішу як контрольну точку між двома ділянками та зберігати там “дроп беґ”. Згідно з правилами ITRA, якщо ви зареєструєтесь на гонку на 123 км і зупинитесь через 72 км, вас вважатимуть DNF, а не 72-кілометровим фінішером. Ми також спробуємо надати навігаційну допомогу (біговий путівник), щоб допомогти учасникам 123 км у перших 2 – 3 км (міська частина) другій частині забігу. Останні 50 км досить дивовижні і будуть серйозною пригодою та викликом. Курс буде позначений, але GPS та вивчення курсу (особливо міських ділянок) необхідно. Ви можете використовувати со-бігунів з CP7, (Start / Finish CP) до CP8 (Червона Рута I) та від CP10 (Червона Рута II до Фінішу), щоб допомогти вам орієнтуватися та залишатися мотивованими, однак тільки ВИ ПОВИННІ НЕСТИ ВСЕ ВЛАСНЕ ОБЛАДНАННЯ весь час. Якщо у вас немає такого со-бігуна, ми можемо спробувати допомогти вам знайти його (або можете запитати у нашій групі у Facebook). Імовірно, що со-бігуни будуть залишатися в CP8 / 10 Червона Рута, поки ви біжите до CP9 і повертаєтесь до Червоної Рути поодинці.

TO ENTER A RACE or to see prices, please click 'sign up' at the top right of the page.

If you have any questions whatsoever, please Don't hesitate to contact us.

A partial list of our partners and sponsors ...